ERROR - 16-07-2024 9:13 : Instance k108 | Page: 411 (jpalio.pswe.view.Category) | Object: 1429 (jpalio.pswe.view.Category) Line: 17, Col: 35 | Stack ->1429[17,35] | Wyjątek w wywołaniu metody null
java.lang.NullPointerException