REJESTRACJA ON-LINE

PROSIMY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE POLA:


w obu dniach Kongresu


w pierwszym dniu czyli 16 listopada 2023 r.


w drugim dniu czyli 17 listopada 2023 r.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją i uczestnictwem w IV edycji Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej w celach związanych z (a) kontaktem w sprawach organizacyjnych, (b) sporządzaniem list uczestników (imienne identyfikatory), (c) przygotowaniem i wysyłką publikacji pokongresowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania od głównego organizatora Kongresu komunikacji marketingowej dotyczącej innych organizowanych Kongresów, a także innych produktów i usług poprzez e-mail, SMS oraz takie komunikatory internetowe jak m.in. WhatsApp czy Signal.


W związku z moim uczestnictwem w IV edycji Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej, wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w publikacjach pokongresowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/ oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2014 r – Prawo Telekomunikacyjne, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych powyżej oraz zgodę na otrzymywanie od PSWE drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z PSWE przez czas i w zakresie współpracy z PSWE, lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Znany mi jest fakt, że administratorem moich danych osobowych jest PSWE z siedzibą w Gdańsku (80-302) ul. Głogowska 12/6; e-mail: info@k108.pl. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiem, że dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniające mu techniczną obsługę bazy danych.

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane


Dziękujemy za chęć udziału w IV edycji Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej


DO ZOBACZENIA W PŁOCKU !