Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· IV KONGRES


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0536/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY

NA STRONIE INTERNETOWEJ
KONGRESU 108


16 i 17 listopada br. w Płocku
(w Opactwie Pobenedyktyńskim)

odbyła się
IV edycja Kongresu

108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej


Patronat honorowy nad IV edycją Kongresu objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup dr Szymon Stułkowski, Biskup Płocki, który także udzielił uczestnikom pasterskiego Błogosławieństwa. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął też dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL Minister Edukacji i Nauki.


Celem IV edycji Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej byłO zarówno (a) popularyzacja duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej z nienawiści do wiary, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie podczas Podróży Apostolskiej św. Jana Pawła II do Polski, (b) zapoczątkowanie prac rozwojowych związanych z przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących postaci i duchowości 108 polskich męczenników zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej w ramach międzypokoleniowej edukacji nieformalnej oraz (c) poszerzenia stanu wiedzy naukowej, prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych (w tym najnowszych wyników badań naukowych) dotyczących postaci i duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej z nienawiści do wiary.


Wybierając Płock, jako miejsce IV edycji Kongresu, zamierzaliśmy w sposób szczególny przybliżyć sylwetki i duchowość zarówno Błogosławionych Biskupów Płockich Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego, ale także Bł. br. Stanisława Tymoteusza Trojanowskiego OFMConv, Bł. s. Mieczysławę Kowalską (Marię Teresę od Dzieciątka Jezus) OSCCap.

Podczas Kongresu przybliżone zostały także sylwetki innych męczenników II Wojny światowej związanych z Diecezją Płocką, którzy nie zostali jeszcze wyniesieni na ołtarze czyli ks. Antoniego Dubasa, ks. Stanisława Krystosika, ks. Kazimierza Stankiewicza, ks. Antoniego Kuśmierczyka, ks. Pawła Kwiatkowskiego, ks. Józefa Michalaka, ks. Karola Henryka Pniewskiego, ks. Władysława Skierkowskiego, ks. Władysława Duszczyka, ks. Ignacego Charszewskiego oraz ks. Franciszka Zakrzewskiego.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły są myślami Błogosławionych męczenników. We wszystkich debatach uczestniczyło kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia. Na zakończenie Kongresu w piątek 17 listopada br. odbyła się projekcja filmu pt. „BŁOGOSŁAWIONA" o Błogosławionej Natalii Tułasiewicz.

Udział w Kongresie był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia FORMULARZA REJESTRACJI oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Począwszy od I edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą bezpośrednio wspierać Kongres czy to modlitwą, czy to bezpośrednim zaangażowaniem się w pracę Zespołu Organizacyjnego czy to dowolnymi darowiznami.


 

DO ZOBACZENIA NA

KOLEJNEJ CZYLI V EDYCJI KONGRESU
108 BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

WKRÓTCE ZOSTANĄ PODANE SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE DATY I MIEJSCA V EDYCJI KONGRESU